Rodzaje identyfikatorów w auto-id

W tym artykule przytoczymy przykłady różnych rodzajów / typów identyfikatorów stosowanych w systemach auto-id osób. Mimo że w naszej pracy spotkaliśmy się z wieloma z nich to zapewne są i takie, o których nie wiemy. W tym względzie liczymy na przykłady od naszych czytelników.

Podobnie jak to miało miejsce z definicją automatycznej identyfikacji tu także można proponować różne klasyfikacje i podziały – my proponujemy dwa opisane poniżej.

A. Podział rodzajowy

  1. Identyfikatory naturalne – cechy biometryczne osób, które powszechnie uznaje się za unikalne.
  2. Identyfikatory sztuczne – wszelkiego rodzaju identyfikatory wyprodukowane na potrzeby auto-id.

B. Podział funkcjonalny

  1. Identyfikator prosty – identyfikator, którego jedynym celem jest dostarczenie określonego wskaźnika (pointer-a) do zewnętrznego zasobu danych (np.: numer kodu kreskowego, numer karty RFID), umożliwiający pobranie z tego zasobu danych osoby, której identyfikator został wydany. Wskaźnik ten musi dać się odczytać w sposób automatyczny (poprzez czytnik, skaner itp.).
  2. Identyfikator złożony – identyfikator posiadający cechy identyfikatora prostego oraz dodatkowy obszar danych, możliwych do odczytu w sposób automatyczny i dotyczący osoby, której został wydany.

Podział ten odpowiada w pewnym sensie modelom systemów auto-id o których pisaliśmy w artykule ’Wprowadzenie do auto-id osób’ w naszym blogu.

Pozdrawiam
Andrzej Smętek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *