Otagowano: karty

0

Identyfikatory sztuczne, proste w fizycznej KD – karty indukcyjne.

W 1831 roku Michael Faraday odkrył zjawisko indukcji elektromagnetycznej, polegającej na powstawaniu siły elektromotorycznej w przewodniku, na skutek zmian strumienia pola elektromagnetycznego. Około150 lat później zjawisko to wykorzystano w systemach AUTO-ID. Czytniki były tak...